Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli XV
Shtatzënia, lindja dhe periudha e paslindjes
(O00-O99)

Ndërlikimet e lidhura kryesisht me paslindjen
(O85-O92)

Shënim:

Kategoritë O88.-, O91.dhe O92.përfshijnë gjendjet e listuara edhe nëse ndodhin gjatë shtatzënisë dhe lindjes.

Përj.:
çrregullimet mendore dhe të sjelljes që shoqërojnë lehoninë (F53.-)
tetanozin obstetrikal (A34)
osteomalacinë e lehonisë (M83.0)

O85 Sepsis puerperal

Përf.:
i (e) lehonisë:
 • endometrit
 • ethe
 • peritonit
 • septicemi
Coding-Hint
Përdor kod shtesë (B95-B98) , nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit infektiv.
Përj.:
embolizmin obstetrikal piemik dhe septik (O88.3)
septiceminë gjatë dhimbjeve të lindjes (O75.3)

O86 Infeksion tjetër puerperal

Coding-Hint
Përdor kod shtesë, (B95-B98) , nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit infektiv.
Përj.:
infeksionin gjatë dhimbjeve të lindjes (O75.3)
O86.0 Infeksion i plagës operatore obstetrikale
Përf.:
 • I infektuar:
  • plagë e prerjes cezariane
  • riparim i perineumit
 • pas lindjes
O86.1 Tjetër infeksion i traktit gjenital pas lindjes
Përf.:
 • Cerviciti
 • Vaginiti
 • pas lindjes
O86.2 Infeksion i traktit urinar pas lindjes
Përf.:
Gjendje në N10-N12, N15.-, N30.-, N34.-, N39.0 pas lindjes
O86.3 Tjetër infeksion i traktit urogjenital pas lindjes
Përf.:
Infeksion i traktit urogjenital në lehoni NOS
O86.4 Pireksia me origjinë të panjohur pas lindjes
Përf.:
I/E lehonisë:
 • infeksion NOS
 • pireksi NOS
Përj.:
ethet e lehonisë (O85)
pireksinë gjatë dhimbjeve të lindjes (O75.2)
O86.8 Infeksion tjetër puerperal, i specifikuar

O87 Komplikacione venoze gjatë lehonisë

Përf.:
në dhimbjet e lindjes, lindje dhe lehoni
Përj.:
embolizmin obstetrikal (O88.-)
komplikacionet venoze në shtatzëni (O22.-)
O87.0 Tromboflebiti superficial në lehoni
O87.1 Tromboflebiti i thellë në lehoni
Përf.:
Trombozë e venave të thella, pas lindjes
Tromboflebit pelvik, pas lindjes
O87.2 Hemorroidet në lehoni
O87.3 Tromboza venoze cerebrale në lehoni
Përf.:
Trombozë e sinusit cerebrovenoz në lehoni
O87.8 Komplikacione të tjera venoze gjatë lehonisë
Përf.:
Variçe gjenitale në lehoni
O87.9 Komplikacione venoze gjatë lehonisë, të paspecifikuara
Përf.:
I/E lehonisë:
 • flebit NOS
 • flebopati NOS
 • trombozë NOS

O88 Embolia obstetrikale

Përf.:
embolinë pulmonare në shtatzëni, lindje dhe lehoni
Përj.:
embolizmin si komplikacion i abortit ose barrës ektopike ose molare (O00-O07, O08.2)
O88.0 Embolia obstetrikale gazore (me ajër)
O88.1 Embolia obstetrikale amniotike
Përf.:
Sindroma anafilaktoide e shtatzënisë
O88.2 Embolia obstetrikale nga koagulat e gjakut
Përf.:
Emboli (pulmonare) obstetrikale NOS
Emboli (pulmonare) në lehoni NOS
O88.3 Embolia obstetrikale septike dhe piemike
O88.8 Emboli obstetrikale tjetër
Përf.:
Emboli yndyrore obstetrikale

O89 Komplikacionet nga anestezia gjatë lehonisë

Përf.:
komplikacione të nënës me fillesë nga administrimi i një anestetiku lokal ose të përgjithshëm, analgjeziku ose sedativi tjetër gjatë lehonisë
O89.0 Komplikacionet pulmonare nga anestezia gjatë lehonisë
Përf.:
 • Pneumoni aspirative
 • Pneumonit kimik nga aspirimi
 • Inhalacion i përmbajtjes ose sekrecioneve të stomakut NOS
 • Sindroma e Mendelson
 • Kolapsi i mushkërisë nga presioni
 • nga anestezia gjatë lehonisë
O89.1 Komplikacionet kardiake nga anestezia gjatë lehonisë
Përf.:
 • Kardiak/e:
  • arrest
  • insufiçiencë
 • nga anestezia gjatë lehonisë
O89.2 Komplikacionet në sistemin nervor nga anestezia gjatë lehonisë
Përf.:
Anoksi cerebrale shkaktuar nga anestezia gjatë lehonisë
O89.3 Reaksionet toksike nga anestezia lokale gjatë lehonisë
O89.4 Cefalea nga anestezia spinale dhe epidurale gjatë lehonisë
O89.5 Komplikacione të tjera nga anestezia spinale dhe epidurale gjatë lehonisë
O89.6 Intubimi i vështirë ose i dështuar gjatë lehonisë
O89.8 Komplikacione të tjera nga anestezia gjatë lehonisë
O89.9 Komplikacionet nga anestezia gjatë lehonisë, të paspecifikuara

O90 Komplikacionet gjatë lehonisë të paklasifikuara tjetërkund

O90.0 Hapja e plagës së seksios
O90.1 Hapja e plagës perineale obstetrikale
Përf.:
Hapja e plagës së:
 • epiziotomisë
 • laceracion perineal
Ënjtje perineale dytësore
O90.2 Hematoma e plagës obstetrikale
O90.3 Kardiomiopatia në lehoni
Përf.:
Gjendje në I42.-
O90.4 Insufiçienca renale akute postpartum
Përf.:
Sindroma hepatorenale pas dhimbjeve të lindjes dhe lindjes
O90.5 Tiroiditi postpartum
O90.8 Komplikacione të tjera gjatë lehonisë të paklasifikuara tjetërkund
Përf.:
Polip i placentës
O90.9 Komplikacione gjatë lehonisë, të paspecifikuara

O91 Infeksionet e gjirit që shoqërojnë lindjen e fëmijës

Përf.:
gjendjet e listuara gjatë shtatzënisë, lehonisë dhe laktacionit
O91.0 Infeksioni i thithkës që shoqëron lindjen
Përf.:
Absces i thithkës:
 • i shtatzënisë
 • i lehonisë
O91.1 Absesi i gjirit që shoqëron lindjen
Përf.:
 • Absces mamar
 • Mastit purulent
 • Absces subareolar
 • i shtatzënisë ose i lehonisë
O91.2 Mastiti jopurulent që shoqëron lindjen
Përf.:
 • Limfangiti i gjirit
 • Mastiti:
  • NOS
  • intersticial
  • parenkimatoz
 • i shtatzënisë ose i lehonisë

O92 Çrregullime të tjera të gjirit dhe laktacionit që shoqërojnë lindjen

Përf.:
gjendjet e listuara gjatë shtatzënisë, lehonisë dhe laktacionit
O92.0 Thithka e retraktuar që shoqëron lindjen
O92.1 Thithka e çarë që shoqëron lindjen
Përf.:
Fisurë e thithkës, e shtatzënisë ose e lehonisë
O92.2 Çrregullime të tjera të gjirit që shoqërojnë lindjen, të paspecifikuara
O92.3 Agalaksia
Përf.:
Agalaksia parësore
O92.4 Hipogalaksia
O92.5 Laktacioni i suprimuar
Përf.:
Agalaksia:
 • elektive
 • dytësore
 • terapeutike
O92.6 Galaktorrea
Përj.:
galaktorrenë e pashoqëruar me lindjen e fëmijës (N64.3)
O92.7 Çrregullime të tjera të paspecifikuara të laktacionit
Përf.:
Çrregullime të laktacionit në lehoni
to top of page