Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli XVI
Gjendje të caktuara me origjinë nga nperiudha perinatale
(P00-P96)

P20 Hipoksia intrauterine

Përf.:
rrahjet anormale të zemrës së fetusit ose intrauterine:
fetal ose intrauterine
 • acidozë
 • anoksi
 • asfiksi
 • distres
 • hipoksi
mekoniumin në lëngun amniotik
kalimin e mekoniumit
Përj.:
hemorragjinë intrakraniale të shkaktuar nga anoksia dhe hipoksia (P52.-)
P20.0 Hipoksia intrauterine e dalluar para fillimit të lindjes
P20.1 Hipoksia intrauterine e dalluar gjatë lindjes e lirimit
P20.9 Hipoksia intrauterine, e paspecifikuar

P21 Asfiksia e lindjes

Shënim:

Kjo kategori nuk duhet përdorur për pikaverazh të ulët të Apgar pa përmendje të asfiksisë ose problemeve të tjera respiratore.

Përj.:
Hipoksinë ose asfiksinë intrauterine (P20.-)
P21.0 Asfiksia e lindjes, e rëndë
Additional Text

Rrahjet e zemrës më pak se 100 në minutë dhe në rënie ose qendrueshëm, mungesë respiracioni ose që realizohet me vështirësi, ngjyrë e dobët (e zbehtë), mungesë tonusi.

Përf.:
Asfiksia me 1-minutë Apgar me pikaverazh 0-3
Asfiksia e bardhë
P21.1 Asfiksia e lindjes, e lehtë dhe e moderuar
Additional Text

Mosvendosje e respiracionit normal brenda një minute, por rrahjet e zemrës 100 ose më tepër, pak tonus muskulor, pak përgjigje ndaj stimulimit.

Përf.:
Asfiksia me 1-minutë Apgar me pikaverazh 4-7
Asfiksia blu
P21.9 Asfiksia e lindjes, e paspecifikuar
Përf.:
 • Anoksi
 • Asfiksi
 • Hipoksi
 • NOS

P22 Distresi respirator i të posalindurit

Përj.:
insufiçiencën respiratore e të porsalindurit (P28.5)
P22.0 Sindromi i distresit respirator të neonatit
Përf.:
Sëmundja e membranave hialine
P22.1 Takipnea tranzitore e neonatit
P22.8 Distresi tjetër respirator i neonatit
P22.9 Distresi respirator i neonatit, i paspecifikuar

P23 Pneumonia kongjenitale

Përf.:
pneumoninë infektive të fituar in utero ose gjatë lindjes
Përj.:
pneumoninë e të porsalindurit e shkaktuar nga aspirimi (P24.-)
P23.0 Pneumonia kongjenitale nga agjentë viralë
Përj.:
pneumoninë e shkaktuar nga rubeola kongjenitale (P35.0)
P23.1 Pneumonia kongjenitale nga Klamidia
P23.2 Pneumonia kongjenitale nga Stafilokoku
P23.3 Pneumonia kongjenitale nga Streptokoku B
P23.4 Pneumonia kongjenitale nga Escherichia coli
P23.5 Pneumonia kongjenitale nga Pseudomonas
P23.6 Pneumonia kongjenitale të tjera nga bakterie
Përf.:
Haemophilus influenzae
Klebsiella pneumoniae
Mycoplasma
Streptococcus, përveç grupit B
P23.8 Pneumonia kongjenitale nga mikroorganizma të tjerë
P23.9 Pneumoni kongjenitale e paspecifikuar

P24 Sindromi i aspirimit neonatal

Përf.:
pneumoninë e të porsalindurit të shkaktuar nga aspirimi
P24.0 Aspirimi neonatal i mekoniumit
P24.1 Aspirimi neonatal i likidit amniotik e mukusit
Përf.:
Aspirimi i likidit (amniotik)
P24.2 Aspirimi neonatal i gjakut
P24.3 Aspirimi neonatal i qumështit dhe ushqimit
P24.8 Sindroma të tjerë të aspirimit neonatal
P24.9 Sindromi i aspirimit neonatal, i paspecifikuar
Përf.:
Pneumonia nga aspirimi i të porsalindurit NOS

P25 Emfizema intersticiale dhe gjendje të lidhura me të, me origjinë nga periudha perinatale

P25.0 Emfizema intersticiale me origjinë nga periudha perinatale
P25.1 Pneumotoraksi me origjinë nga periudha perinatale
P25.2 Pneumomediastini me origjinë nga periudha perinatale
P25.3 Pneumoperikardi me origjinë nga periudha perinatale
P25.8 Gjendje të lidhura me emfizemën intersticiale me origjinë nga periudha perinatale

P26 Hemorragji pulmonare me origjinë nga periudha perinatale

P26.0 Hemorragji trakeobronkiale me origjinë nga periudha perinatale
P26.1 Hemorragji pulmonare masive me origjinë nga periudha perinatale
P26.8 Hemorragji të tjera pulmonare me origjinë nga periudha perinatale
P26.9 Hemorragji pulmonare me origjinë nga periudha perinatale, e paspecifikuar

P27 Sëmundja respiratore kronike me origjinë nga periudha perinatale

P27.0 Sindromi Willson-Mikity
Përf.:
Papjekuri mushkërore
P27.1 Displazia bronkopulmonare me origjinë nga periudha perinatale
P27.8 Sëmundje të tjera respiratore kronike me origjinë nga periudha perinatale
Përf.:
Fibroza pulmonare kongjenitale
Mushkëria e ventiluar e të porsalindurit
P27.9 Sëmundja respiratore kronike me origjinë nga periudha perinatale, e paspecifikuar

P28 Gjendje të tjera respiratore me origjinë nga periudha perinatale

Përj.:
keqformimet kongjenitale të sistemit të frymëmarrjes (Q30-Q34)
P28.0 Atelektaza e neonatit, primare
Përf.:
Dështim parësor për hapjen e njësive respiratore terminale
Pulmonare:
 • hipoplazi e shoqëruar me shtatzëni kohë-shkurtër
 • papjekuri NOS
P28.1 Atelektazë tjetër e neonatit, e paspecifikuar
Përf.:
Atelektaza:
 • NOS
 • e pjesshme
 • dytësore
Atelektaza përthithëse pa sindromën e distresit respirator
P28.2 Ataket cianotike
Përj.:
apnenë e të porsalindurit (P28.3-P28.4)
P28.3 Apnea primare e gjumit e neonatit
Përf.:
Apnea e gjumit e të porsalindurit:
 • centrale
 • NOS
 • obstruktive
P28.4 Apnea të tjera të neonatit
Përf.:
Apnea (e):
 • te porsalindurit, obstruktive
 • premature
Përj.:
apnean obstruktive të gjumit të të porsalindurit (P28.3)
P28.5 Insufiçienca respiratore e neonatit
P28.8 Gjendje të tjera respiratore të specifikuara të neonatit
Përf.:
Stridori kongjenital (laringeal) NOS
Shfryrja në frymëmarrje e të porsalindurit
Përj.:
rinitin e hershëm sifilitik kongjenital (A50.0)
P28.9 Gjendje të tjera respiratore të neonatit, të paspecifikuara

P29 Çrregullime kardiovaskulare me origjinë nga periudha perinatale

Përj.:
keqformimet kongjenitale të sistemit të qarkullimit të gjakut (Q20-Q28)
P29.0 Insufiçienca kardiake e neonatit
P29.1 Disritmia kardiake e neonatit
P29.2 Hipertensioni i neonatit
P29.3 Qarkullimi fetal persistent
Përf.:
Mbyllje e vonuar e duktusit arterial
(E përhershme) Hipertensioni pulmonar i të porsalindurit
P29.4 Iskemia miokardiale tranzitore e neonatit
P29.8 Çrregulime të tjera kardiovaskulare me origjinë nga periudha perinatale
P29.9 Çrregullime kardiovaskulare me origjinë nga periudha perinatale, të paspecifikuara
to top of page