Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli XVI
Gjendje të caktuara me origjinë nga nperiudha perinatale
(P00-P96)

P75* Ileusi mekonial (E84.1†)

P76 Obstruksione të tjera intestinale të neonatit

P76.0 Sindromi i tapës mekoniale
P76.1 Ileusi tranzitor i neonatit
Përj.:
sëmundjen e Hirschsprung (Q43.1)
P76.2 Obstruksioni intestinal nga qumështi i inspisuar
P76.8 Obstruksione të tjera intestinale të neonatit, të specifikuara
Përj.:
obstruksionin intestinal të klasifikuar në K56.0-K56.5
P76.9 Obstruksion intestinal i neonatit, i paspecifikuar

P77 Enterokoliti nekrotizues i fetusit dhe neonatit

P78 Çrregullime të tjera perinatale digjestive

Përj.:
hemorragjinë gastrointestinale të neonatit (P54.0-P54.3)
P78.0 Perforacioni intestinal perinatal
Përf.:
Peritoniti mekonial
P78.1 Peritoniti neonatal tjetër
Përf.:
Peritoniti i neonatit NOS
P78.2 Hematemeza dhe melena neonatale nga gëlltitja e gjakut amëtar
P78.3 Diarrea neonatale joinfektive
Përj.:
Diarrenë e neonatit:
P78.8 Çrregullime të tjera perinatale digjestive, të specifikuara
Përf.:
Cirroza kongjenitale (e mëlçisë)
Ulçera peptike e neonatit
P78.9 Çrregullime të tjera perinatale digjestive, të paspecifikuara
to top of page