Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli XVI
Gjendje të caktuara me origjinë nga nperiudha perinatale
(P00-P96)

P80 Hipotermia e neonatit

P80.0 Sindromi i dëmtimit nga të ftohtit
Additional Text

Hipotermi e rëndë dhe zakonisht kronike, shoqëruar me paraqitje rozë të ndezur, edema dhe anomali neurologjike dhe biokimike

Përj.:
hipoterminë e lehtë të neonatit (P80.8)
P80.8 Tjetër hipotermi e neonatit
Përf.:
Hipotermia e lehtë e neonatit
P80.9 Hipotermi e neonatit, e paspecifikuar

P81 Të tjera çrregullime të termorregullimit të neonatit

P81.0 Hipotermia mjedisore e neonatit
P81.8 Të tjera çrregullime të termorregullimit të neonatit, të specifikuara
P81.9 Çrregullime të termorregullimit të neonatit, të paspecifikuara
Përf.:
Ethet e neonatit NOS

P83 Gjendje të tjera të integumenteve specifike ndaj fetusit dhe neonatit

Përj.:
keqformimet e lindura të lëkurës dhe integumenteve (Q80-Q84)
seborrenë e kokës (L21.0)
dermatitin e pelenave [pecetave] (L22)
hidropsinë fetale të shkaktuar nga sëmundjet hemolitike (P56.-)
infeksionet e lëkurës të neonatit (P39.4)
sindromën e lëkurës së djegur nga stafilokoku (L00)
P83.0 Sklerema e neonatit
P83.1 Eritema toksike e neonatit
P83.2 Hidropsi fetal jo nga sëmundje hemolitike
Përf.:
Hidropsi fetal NOS
P83.3 Edema të tjera dhe të paspecifikuara ndaj fetusit dhe neonatit
P83.4 Engorgementi i gjoksit të neonatit
Përf.:
Mastiti joinfektiv i neonatit
P83.5 Hidrocela kongjenitale
P83.6 Polipi umbilikal i neonatit
P83.8 Gjendje të tjera të specifikuara të integumenteve specifike ndaj fetusit dhe neonatit
Përf.:
Sindroma e foshnjës së bronztë
Skleroderma e të porsalindurit
Urtikaria e të porsalindurit
P83.9 Gjendje të tjera të paspecifikuara të integumenteve specifike ndaj fetusit dhe neonatit
to top of page