Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli XVIII
Simptoma, shenja dhe të dhëna klinike e laboratorike jonormale, të paklasifikuara tjetërkund
(R00-R99)

R00 Çrregullime të ritmit të zëmrës

Përj.:
anomalitë me origjinë në periudhën perinatale (P29.1)
aritmitë specifike (I47-I49)
R00.0 Takikardia, e paspecifikuar
Përf.:
Rrahje të shpejta të zemrës
Takikardi:
 • sinoaurikulare NOS
 • sinusale [nga sinusi] NOS
R00.1 Bradikardia, e paspecifikuar
Përf.:
Bradikardi:
 • sinoatriale
 • sinusale
 • vagale
Rrahje të ngadalshme të zemrës
Coding-Hint
Përdor kod shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshiron, për identifikimin e barit, nëse është shkaktuar nga barnat.
R00.2 Palpitationet (rrahje e zemrës)
Përf.:
Të rrahura zemre që perceptohen nga i sëmuri
R00.8 Çrregullime të tjera e të paspecifikuara të ritmit të zemrës

R01 Zhurma kardiake dhe tinguj të tjerë të zemrës

Përj.:
me origjinë në periudhën perinatale (P29.8)
R01.0 Zhurmat kardiake funksionale
Përf.:
Zhurmat kardiake funksionale
R01.1 Zhurmë kardiake, e paspecifikuar
Përf.:
Zhurmë kardiake NOS
Murmur sistolik NOS
R01.2 Të tjerë tinguj kardiakë
Përf.:
Zhurmë kardiake e mbytur, e rritur ose e zvogëluar
Fërkim prekordial

R02 Gangrena, të paklasifikuara tjetërkund

Përj.:
gangrenën në:
gangrenën në disa vende të specifikuara - shih Indeksin Alfabetik
gangrenën gazoze (A48.0)
piodermën gangrenoze (L88)

R03 Nivel jo-normal i presionit të gjakut, pa diagnozë

R03.0 Nivel i lartë i presionit të gjakut, pa diagnozën e hipertensionit
Shënim:

Kjo kategori duhet përdorur për regjistrimin e një episodi hipertensiv në një pacient pa diagnozë formale hipertensioni, ose si një gjetje e izoluar aksidentale.

R03.1 Nivel i ulët jospecifik i presionit të gjakut
Përj.:
hipotensionin (I95.-)
sindromin hipotensiv maternal (O26.5)
hipotensionin neurogjenik ortostatik (G23.8)

R04 Hemorragji nga rrugët e frymëmarrjes

R04.0 Epistaksis
Përf.:
Hemorragji nga hunda
Rrjedhje gjaku nga hunda
R04.1 Hemorragji nga gryka
Përj.:
hemoptizinë (R04.2)
R04.2 Hemoptizis
Përf.:
Sputum me rrema gjaku
Kollë me hemorragji
R04.8 Hemorragji nga pjesë të tjera të rrugëve të frymëmarrjes
Përf.:
Hemorragji nga mushkëritë NOS
Përj.:
hemorragjinë pulmonare neonatale (P26.-)
R04.9 Hemorragji nga rrugët e frymëmarrjes, e paspecifikuar

R05 Kolla

Përj.:
kollën me hemorragji (R04.2)
kollën psikogjene (F45.3)

R06 Çrregullime të frymëmarrjes

Përj.:
respirator:
 • arrestin (R09.2)
 • distresin (sindroma)(e):
  • adultit (J80)
  • të porsalindurit (P22.-)
 • insufiçiencën (J96.-)
 • insufiçiencën
  • e të porsalindurit (P28.5)
R06.0 Dispnea
Përf.:
Ortopne
Frymëmarrje e vështirësuar
Përj.:
takipnenë kalimtare të të porsalindurit (P22.1)
R06.1 Stridor - Frymëmarrje fishkëlluese
Përj.:
stridorin laringeal kongjenital (P28.8)
laringizmin (stridulus) (J38.5)
R06.2 Frymëmarrje e rëndë me fishkëllima
R06.3 Frymëmarrje periodike
Përf.:
Frymëmarrja Cheyne-Stokes
R06.4 Hiperventilim
Përj.:
hiperventilimin psikogjen (F45.3)
R06.5 Frymëmarrja me gojë
Përf.:
Gërhitja
Përj.:
gojën e thatë NOS (R68.2)
R06.6 Lemza
Përj.:
lemzën psikogjene (F45.3)
R06.7 Teshtitja
R06.8 Çrregullime të tjera e të paspecifikuara të frymëmarrjes
Përf.:
Apnoea NOS
Mbajtje fryme
Ndjesi të mbyturi
Psherëtima
Përj.:
apnenë (e):
 • të porsalindurit (P28.4)
 • gjumit (G47.3)
 • gjumit
  • e të porsalindurit (parësore) (P28.3)

R07 Dhimbje në grykë dhe në krahëror

Përj.:
disfaginë (R13)
mialgjinë epidemike (B33.0)
dhimbje në:
dhimbje gryke (akute) NOS (J02.9)
R07.0 Dhimbje në grykë
R07.1 Dhimbje krahërori në frymëmarrje
Përf.:
Frymëmarrje e dhimbshme
R07.2 Dhimbje prekordiale
R07.3 Tjetër dhimbje krahërori
Përf.:
Dhimbje e murit të përparshëm të gjoksit NOS
R07.4 Dhimbje krahërori, e paspecifikuar

R09 Të tjera simptoma dhe shenja të sistemit cirkulator dhe atij të frymëmarrjes

Përj.:
respirator:
 • distresin (sindroma)(e):
  • adultit (J80)
  • të porsalindurit (P22.-)
 • insufiçiencën (J96.-)
 • insufiçiencën
  • e të porsalindurit (P28.5)
R09.0 Asfiksia
Përj.:
asfiksinë (shkaktuar nga):
 • lindja (P21.-)
 • monoksidi i karbonit (T58)
 • trup i huaj në rrugët e frymëmarrjes (T17.-)
 • intrauterine (P20.-)
 • traumatike (T71)
R09.1 Pleuriti
Përj.:
pleurezinë me efuzion (J90)
R09.2 Ndalimi i frymëmarrjes
Përf.:
Insufiçiencë kardiorespiratore
R09.3 Gëlbazë anormale
Përf.:
 • Anormale:
  • sasi
  • ngjyrë
  • erë
 • Ekscesive
 • (e) pështymës
Përj.:
sputum me rremba gjaku (R04.2)
R09.8 Të tjera simptoma dhe shenja të specifikuara të aparatit të qarkullimit dhe atij të frymëmarrjes
Përf.:
Zhurmë (arteriale)
Gjoks:
 • perkusion anormal
 • tinguj fërkimi
 • zhurmë timpanike
Rale
Puls i dobët
to top of page