Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli XVIII
Simptoma, shenja dhe të dhëna klinike e laboratorike jonormale, të paklasifikuara tjetërkund
(R00-R99)

Simptoma dhe shenja të sistemit digjestiv dhe të barkut
(R10-R19)

Përj.:
hemorragjinë gastrointestinale (K92.0-K92.2)
hemorragjinë gastrointestinale
obstruksionin intestinal (K56.-)
obstruksionin intestinal
 • e të porsalindurit (P76.-)
pilorospazmën (K31.3)
pilorospazmën
 • kongjenitale ose infantile (Q40.0)
simptoma dhe shenja që përfshijnë sistemin urinar (R30-R39)
simtoma që i referohen organeve gjenitale:

R10 Dhimbje barku dhe të pelvisit (legenit)

Përj.:
dorsalgjitë (M54.-)
gazrat e stomakut dhe gjendjet që lidhen me të (R14)
kolikat renale (N23)
R10.0 Dhimbje barku e mprehtë (akute)
Përf.:
Dhimbje barku e fortë (e gjeneralizuar)(e lokalizuar)(me ngurtësim abdominal)
R10.1 Dhimbje e lokalizuar në pjesën e sipërme të barkut
Përf.:
Dhimbje epigastrike
R10.2 Dhimbje pelvike dhe e perineumit
R10.3 Dhimbje në vende të tjera të pjesës së poshtëme të barkut
R10.4 Dhimbje barku, e paspecifikuar
Përf.:
Squllje e barkut NOS
Kolikë:
 • NOS
 • infantile

R11 Nauzea dhe të vjella

Përj.:
haematemezën (K92.0)
haematemezën:
të vjellat (e):
 • ekscesive, në shtatzëni (O21.-)
 • pas kirurgjisë gastrointestinale (K91.0)
 • neonatale (P92.0)
 • psikogjene (F50.5)

R12 Urthi

Përj.:
dispepsinë:

R13 Disfagia

Përf.:
Vështirësi në gëlltitje

R14 Gazra të stomakut e të zorrëve dhe gjendje të lidhura me to

Përf.:
fryrje barku (nga gazrat)
flatulencë
gogësima
dhimbje nga gazrat
zhurma timpanike (abdominale)(intestinale)
Përj.:
aerofaginë psikogjene (F45.3)

R15 Defekim i pavullnetshëm

Përf.:
enkoprezën NOS
Përj.:
atë me origjinë joorganike (F98.1)

R16 Hepatomegali dhe splenomegali, të paklasifikuara tjetërkund

R16.0 Hepatomegali, e paklasifikuar tjetërkund
Përf.:
Hepatomegali NOS
R16.1 Splenomegali, e paklasifikuar tjetërkund
Përf.:
Splenomegali NOS
R16.2 Hepatomegali me splenomegali, të paklasifikuara tjetërkund
Përf.:
Hepatosplenomegali NOS

R17 Verdhëza e paspecifikuar

Përj.:
verdhëzën e të porsalindurit (P55.-, P57-P59)

R18 Asciti

Përf.:
Lëng në kavitetin peritoneal

R19 Simptoma dhe shenja të tjera të aparatit tretës dhe të barkut

Përj.:
abdomenin akut (R10.0)
R19.0 Tumor, masë dhe kokërr brenda në bark dhe në pelvis
Përf.:
Ënjtje difuze ose e gjeneralizuar ose masë:
 • intra-abdominale NOS
 • pelvike NOS
 • umbilikale
Përj.:
distensionin abdominal (nga gazrat) (R14)
ascitin (R18)
R19.1 Tinguj (zhurma) anormale të zorrës
Përf.:
Mungesë e zhurmave të zorrëve
Hiperaktivitet i zhurmave të zorrëve
R19.2 Peristaltikë e dukshme
Përf.:
Hiperperistaltikë
R19.3 Rigiditeti i (ngurtësim) i barkut
Përj.:
atë që shoqërohet me dhimbje të forta barku (R10.0)
R19.4 Çrregullime të normalitetit të zorrëve
Përj.:
konstipacionin (K59.0)
diarrenë funksionale (K59.1)
R19.5 Të tjera çrregullime të fekaleve
Përf.:
Ngjyrosje anormale e feçeve
Feçe në sasi të madhe
Mukus në feçe
Occult blood in stools
Përj.:
melenën (K92.1)
melenën:
 • e të porsalindurit (P54.1)
R19.6 Frymëmarrje me erë të keqe (=Halitosis) (=Fetor oris)
R19.8 Simptoma dhe shenja të tjera të specifikuara të aparatit tretës dhe të barkut
to top of page