Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli XVIII
Simptoma, shenja dhe të dhëna klinike e laboratorike jonormale, të paklasifikuara tjetërkund
(R00-R99)

R20 Turbullime të ndjeshmërisë së lëkurës

Përj.:
anestezinë disociative dhe humbjen e ndjenjave (F44.6)
çrregullimet psikogjene (F45.8)
R20.0 Humbje e ndjeshmërisë së lëkurës
R20.1 Ulje e ndjeshmërisë së lëkurës
R20.2 Ndjeshmëri anormale (patologjike) e lëkurës
Përf.:
Miza në lëkurë
Gjemba dhe gjilpëra
Pickime në lëkurë
Përj.:
akroparestezinë (I73.8)
R20.3 Ndjeshmëri e rritur e lëkurës
R20.8 Turbullime të tjera e të paspecifikuara të ndjeshmërisë së lëkurës

R21 Ekzantemë dhe erupsione të tjera të paspecifikuara të lëkurës

R22 Tumor, masë dhe kokër e lokalizuar në lëkurë dhe indin subkutan

Përf.:
nodujt subkutanë (të lokalizuar)(sipërfaqësorë)
Përj.:
gjetje anormale në imazherinë diagnostikuese (R90-R93)
limfonoduj të zmadhuar (R59.-)
adipozitetin e lokalizuar (E65)
masën dhe fryrjen (në):
  • gjoks (N63)
  • intraabdominale ose pelvike (R19.0)
edemën (R60.-)
ënjtjen (e):
  • intra-abdominale ose pelvike (R19.0)
  • artikulacionit (M25.4)
R22.0 Tumor, masë dhe kokërr e lokalizuar në kokë
R22.1 Tumor, masë dhe kokërr e lokalizuar në qafë
R22.2 Tumor, masë dhe kokërr e lokalizuar në trup
R22.3 Tumor, masë dhe kokërr e lokalizuar në një gjymtyrë të sipërme
R22.4 Tumor, masë dhe kokërr e lokalizuar në një gjymtyrë të poshtëme
R22.7 Tumor, masë dhe kokërr e lokalizuar në vende të shumta
R22.9 Tumor, masë dhe kokërr e lokalizuar, e paspecifikuar

R23 Çrregullime të tjera të lëkurës

R23.0 Cianoza
Përj.:
akrocianozën (I73.8)
krizat cianotike të të porsalindurit (P28.2)
R23.1 Zbehja
Përf.:
Lëkurë e ftohtë dhe e lagësht
R23.2 Skuqja
Përf.:
Skuqje ekscesive në formë afshi
Përj.:
gjendje menopauzale dhe të klimaksit tek femrat (N95.1)
R23.3 Ekimoza spontane
Përf.:
Petekie
Përj.:
ekimozat tek fetusi dhe i porsalindurit (P54.5)
purpurat (D69.-)
R23.4 Çrregullime në ndërtimin e lëkurës
Përf.:
  • Çkolitje
  • Fortësim
  • Shkallëzim
  • i/e lëkurës
Përj.:
trashjen epidermale NOS (L85.9)
R23.8 Çrregullime të tjera të lëkurës, të paspecifikuara
to top of page