Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli XVIII
Simptoma, shenja dhe të dhëna klinike e laboratorike jonormale, të paklasifikuara tjetërkund
(R00-R99)

Simptoma dhe shenja që lidhen me njohjen, perceptimin, gjendjen emocionale dhe sjelljen
(R40-R46)

Përj.:
ato që bëjnë pjesë ose janë karakteristike për sëmundjet mendore (F00-F99)

R40 Somnolencë, stupor dhe koma

Përj.:
komën:
R40.0 Somnolenca
Përf.:
Përgjumje
R40.1 Stupor
Përf.:
Gjysëmkomë
Përj.:
stuporin:
R40.2 Koma, e paspecifikuar
Përf.:
Humbje e ndërgjegjes NOS

R41 Simptoma dhe shenja të tjera që lidhen me funksionet njohëse dhe vetëdijen

Përj.:
çrregullimet disociative [të konversionit] (F44.-)
R41.0 Çorientimi, i paspecifikuar
Përf.:
Konfuzion NOS
Përj.:
çorientimin psikogjenik (F44.8)
R41.1 Amnezia anterograde
R41.2 Amnezia retrograde
R41.3 Amnezi të tjera
Përf.:
Amnezia NOS
Përj.:
sindromën amnestike:
amnezinë kalimtare të përgjithshme (G45.4)
R41.8 Simptoma dhe shenja të tjera, ku përfshihen funksionet njohëse dhe vetëdija, të paspecifikuara

R42 Marrje mendsh dhe trallisje

Përf.:
Humbje ekuilibri
Vertigo NOS
Përj.:
sindromën vertiginoze (H81.-)

R43 Çrregullime të nuhatjes dhe shijes

R43.0 Anozmia (mungesë e ndijes së nuhatjes)
R43.1 Parozmia (perversion i ndijes së nuhatjes)
R43.2 Parageuzia (perversion i shqisës së shijimit)
R43.8 Çrregullime të tjera të nuhatjes dhe shijes, të paspecifikuara
Përf.:
Çrregullim i përzier i nuhatjes dhe shijes

R44 Simptoma dhe shenjat të tjera që përfshijnë ndijimet e përgjithshme dhe perceptimet

Përj.:
çrregullime të ndjeshmërisë së lëkurës (R20.-)
R44.0 Haluçinacionet e dëgjimit (dëgjimore)
R44.1 Haluçinacionet e pamjes (pamore)
R44.2 Haluçinacione të tjera
R44.3 Haluçinacione, të paspecifikuara
R44.8 Simptoma dhe shenja të tjera ku përfshihen ndijimet dhe perceptimet e përgjithshme, të paspecifikuara

R45 Simptoma dhe shenja që përfshijnë gjendjen emocionale

R45.0 Nervozizmi
Përf.:
Tension nervor
R45.1 Hiperaktiviteti dhe agjitimi
R45.2 Mërzitja
Përf.:
Mërzia NOS
R45.3 Demoralizimi dhe apatia
R45.4 Irritimi dhe zemërimi
R45.5 Armiqësia
R45.6 Dhuna fizike
R45.7 Gjendje e shokut dhe stresit emocional, e paspecifikuar
R45.8 Simptoma dhe shenja të tjera, ku përfshihen gjendjet emocionale
Përf.:
Ideim vetëvrasjeje (tendencë)
Përj.:
ideimin vetëvrasës si pjesë e një sëmundje mendore (F00-F99)

R46 Simptoma dhe shenja që përfshijnë pamjen e jashtme dhe sjelljen

R46.0 Nivel shumë i ulët i higjienës vetiake
R46.1 Pamje e jashtme vetiake e çuditshme
R46.2 Sjellje e çuditshme dhe e pashpjegueshme
R46.3 Hiperaktivitet
R46.4 Apati dhe reagim i dobët
Përj.:
stuporin (R40.1)
R46.5 Mosbesim dhe shmangie e theksuar
R46.6 Përkujdesje dhe preokupim i tepruar në ngjarje stresante
R46.7 Gjuhë verbale e tepruar (logorre) me detaje të hollësishme që errëson shkakun e takimit
R46.8 Simptoma dhe shenja të tjera ku përfshihet paraqitja e jashtme dhe sjellja
Përf.:
Neglizhim i vetvetes NOS
Përj.:
marrjen e pamjaftueshme të ushqimit dhe ujit nga neglizhimi i vetvetes (R63.6)
to top of page