Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

div class="Chapter">

Kapitulli XVIII
Simptoma, shenja dhe të dhëna klinike e laboratorike jonormale, të paklasifikuara tjetërkund
(R00-R99)

Gjetje anormale në ekzaminimin e gjakut, pa diagnozë
(R70-R79)

Përj.:
anomalitë (të)(në):
 • depistimin e nënës para lindjes (O28.-)
 • koagulimit (D65-D68)
 • yndyrnave (E78.-)
 • pllakëzat dhe trombocitet (D69.-)
 • qelizat e bardha të gjakut klasifikuar dikund tjetër (D70-D72)
gjetje diagnostike jo-normale të klasifikuara tjetërkund - shih Indeksin Alfabetik
çrregullimet hemorragjike dhe hematologjike të fetusit dhe të porsalindurit (P50-P61)

R70 Nivel i lartë i eritrosedimentit dhe viskozitet jo-normal i plazmës

R70.0 Nivel i lartë i eritrosedimentit
R70.1 Viskozitet jo-normal i plazmës

R71 Anormalitet i qelizave të kuqe të gjakut

Përf.:
qeliza të kuqe të gjakut anormale:
 • në morfologji NOS
 • në volum NOS
Anistocitozë
Poikilocitozë
Përj.:
anemitë (D50-D64)
policiteminë:

R72 Anormalitet i qelizave të bardha të gjakut, të paklasifikuar tjetërkund

Përf.:
Diferencimin anormal të leukociteve NOS
Përj.:
leukocitozën (D72.8)

R73 Nivel i ngritur i glukozës në gjak

Përj.:
diabetin mellitus (E10-E14)
diabetin mellitus
 • në shtatzëni, lindje dhe paslindje (O24.-)
çrregullimet tek i porsalinduri (P70.0-P70.2)
hipoinsulineminë pas operacionit (E89.1)
R73.0 Test jo-normal i tolerancës së glukozës
Përf.:
Diabet:
 • kimik
 • latent
Tolerancë e dëmtuar e glukozës
Paradiabet
R73.9 Hiperglicemi, e paspecifikuar

R74 Nivele jo-normale të enzimave të serumit

R74.0 Ngritje e nivelit të transaminazave dhe acidit laktik dehidrogenazë[LDH]
R74.8 Nivele jo-normale të enzimave të tjera të serumit
Përf.:
Nivele jo-normale të:
 • fosfatazës acide
 • fosfatazës alkaline
 • amilazës
 • lipazës [triglicerol-lipazës]
R74.9 Nivele jo-normale të enzimave të serumit, të paspecifikuara

R75 Evidencë laboratorike e virusit të imunodefiçencës humane [HIV]

Përf.:
gjetje jo-përfundimtare të testimeve për HIV tek foshnjat
Përj.:
gjendjet e infeksionit josimptomatik të virusit të imunodefiçiencës humane [HIV] (Z21)
sëmundjen nga virusi i imunodefiçiencës humane [HIV] (B20-B24)
sëmundjen nga virusi i imunodefiçiencës humane [HIV] që komplikon shtatzëninë, lindjes dhe paslindjen (O98.7)

R76 Të dhëna të tjera imunologjike jo-normale në serum

R76.0 Titër i rritur i antikorpeve
Përj.:
izoimunizimin, në shtatzëni (O36.0-O36.1)
izoimunizimin, në shtatzëni:
 • që prek fetusin ose të porsalindurin (P55.-)
R76.1 Reaksion jo-normal ndaj testit (provës) të tuberkulinës
Përf.:
Rezultate jo-normale të testit Mantoux (PPD)
R76.2 Testi serologjik fallco-pozitiv për sifilis
Përf.:
Reaksioni fallco-pozitiv i Wassermann
R76.8 Të dhëna imunologjike të tjera jo-normale në serum, të paspecifikuara
Përf.:
Nivel i rritur i imunoglobulinave NOS
R76.9 Të dhëna imunologjike jo-normale në serum, të paspecifikuara

R77 Anomali të tjera të tjera të proteinave të plazmës

Përj.:
çrregullime të metabolizmit të proteinave plazmatike (E88.0)
R77.0 Albumina jo-normale
R77.1 Globulina jo-normale
Përf.:
Hiperglobulinemia NOS
R77.2 Anormalitet i alfafetoproteinës
R77.8 Anormalitete të tjera të proteinave të plazmës, të specifikuara
R77.9 Anormalitet i një proteine plazmike, e paspecifikuar

R78 Gjetje të drogave dhe substancave të tjera që nuk gjenden normalisht në gjak

Përj.:
çrregullimet mendore dhe të sjelljes shkaktuar nga përdorimi i substancave psikoaktive (F10-F19)
R78.0 Gjetja e alkoolit në gjak
Coding-Hint
Përdor kod shtesë për shkaqet e jashtme (Y90.-), nëse dëshiron, për detaje që lidhen me nivelin e alkoolit.
R78.1 Gjetja e barnave opiate në gjak
R78.2 Gjetja e kokainës në gjak
R78.3 Gjetja e substancave haluçinogjene në gjak
R78.4 Gjetja e barnave të tjera me fuqi narkotike në gjak
R78.5 Gjetja e barnave psikotrope në gjak
R78.6 Gjetja e agjentit steroid në gjak
R78.7 Gjetja e një niveli jo-normal të metaleve të rënda në gjak
R78.8 Gjetja e substancave të tjera të paspecifikuara, që nuk gjenden normalisht në gjak
Përf.:
Gjetja e një niveli jo-normal të litiumit në gjak
R78.9 Gjetja e ndonjë substance të paspecifikuar, që nuk gjendet normalisht në gjak

R79 Të tjera gjetje kimike jo-normale në gjak

Përj.:
çrregullime të lëngjeve, balancës së elektroliteve ose acidobazike (E86-E87)
hiperuriceminë asimptomatike (E79.0)
hipergliceminë NOS (R73.9)
hipogliceminë NOS (E16.2)
hipogliceminë NOS
gjetje specifike që tregojnë çrregullime të:
 • metabolizmit të aminoacideve (E70-E72)
 • të karbohidrateve (E73-E74)
 • metabolizmit të yndyrnave (E75.-)
R79.0 Nivel jo-normal i substancave minerale në gjak
Përf.:
Nivel jo-normal i:
 • kobaltit
 • bakrit
 • hekurit
 • magnezit
 • mineraleve NEC
 • zinkut
Përj.:
nivelet jonormale të litiumit (R78.8)
çrregullimet e metabolizmit të mineraleve (E83.-)
hipomagnezeminë e të porsalindurit (P71.2)
mungesat e mineraleve në ushqim (E58-E61)
R79.8 Të tjera gjetje jo-normale në gjak, të specifikuara
Përf.:
Nivele jo-normale të gazrave të gjakut
R79.9 Gjetje kimike jo-normale të gjakut, të paspecifikuara
to top of page