Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli XVIII
Simptoma, shenja dhe të dhëna klinike e laboratorike jonormale, të paklasifikuara tjetërkund
(R00-R99)

Gjetje jo-normale në ekzaminin e urinës, pa diagnozë
(R80-R82)

Përj.:
të dhëna jo-normale në ekzaminimin para lindjes, të nënës (O28.-)
gjetje diagnostike jo-normale të klasifikuara tjetërkund - shih Indeksin Alfabetik
gjetje specifike që tregojnë çrregullime të:
 • metabolizmit të aminoacideve (E70-E72)
 • metabolizmit të karbohidrateve (E73-E74)

R80 Proteinuria e izoluar

Përf.:
albuminurinë NOS
proteinurinë e Bence Jones
proteinurinë NOS
Përj.:
proteinurinë:
 • gestacionale (O12.1)
 • e izoluar, me dëmtime specifike morfologjike (N06.-)
 • ortostatike (N39.2)
 • persistente (N39.1)

R81 Glukozuria (prani e glukozës në gjak)

Përj.:
glukozurinë renale (E74.8)

R82 Gjetje të tjera jo-normale në urinë

Përj.:
haematurinë (R31)
R82.0 Kiluria (=prania e limfës në urinë)
Përj.:
kilurinë filariale (B74.-)
R82.1 Mioglobinuria
R82.2 Biliuria
R82.3 Hemoglobinuria
Përj.:
haemoglobinurinë:
 • shkaktuar nga hemoliza nga shkaqe të jashtme NEC (D59.6)
 • paroksismale nokturne [MarchiafavaMicheli] (D59.5)
R82.4 Acetonuria
Përf.:
Ketonuria
R82.5 Nivele të rritura të barnave, medikamenteve dhe substancave biologjike në urinë
Përf.:
Nivele të rritura në urinë të:
 • katekolaminave
 • acidit indolacetik
 • 17-ketosteroideve
 • steroideve
R82.6 Nivele jo-normale në urinë të substancave kryesisht jo-mjekësore përsa i përket burimit
Përf.:
Nivele jo-normale në urinë të metaleve të rënda
R82.7 Gjetje jo-normale në ekzaminimin mikrobiologjik të urinës
Përf.:
Gjetje pozitive në kulturë
R82.8 Gjetje jo-normale në ekzaminimin citologjik dhe histologjik të urinës
R82.9 Të tjera gjetje jo-normale në urinë, të paspecifikuara
Përf.:
Qeliza dhe mbetje në urinë
Kristaluri
Melanuri
to top of page