Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli XVIII
Simptoma, shenja dhe të dhëna klinike e laboratorike jonormale, të paklasifikuara tjetërkund
(R00-R99)

Gjetje jo-normale në imazherinë diagnostike dhe në studimet funksionale, pa diagnozë
(R90-R94)

Përf.:
gjetje jo-normale jo-specifike në imazherinë diagnostike nga:
 • tomografia aksiale e kompjuterizuar [CAT scan]
 • rezonanca magnetike [MRI][NMR]
 • tomografia me emision pozitronesh [PET scan]
 • termografia
 • ultratingujt [ekografia]
 • ekzaminimi me rreze X
Përj.:
gjetje jo-normale gjatë skrinimit të nënës para lindjes (O28.-)
gjetje diagnostike jo-normale të klasifikuara tjetërkund - shih Indeksin Alfabetik

R90 Gjetje jo-normale gjatë imazherisë diagnostike të sistemit nervor qendror

R90.0 Lezion (dëmtim) që ka zënë hapësirën intrakraniale
R90.8 Të tjera gjetje jo-normale gjatë imazherisë diagnostike të sistemit nervor qendror
Përf.:
Ekoencefalogramë jo-normale
Sëmundje e lëndës së bardhë NOS

R91 Gjetje jo-normale gjatë imazherisë diagnostike të mushkërisë

Përf.:
Lezione në formë monedhe NOS
Masë në mushkëri NOS

R92 Gjetje jo-normale gjatë imazherisë diagnostike të gjirit

R93 Gjetje jo-normale gjatë imazherisë diagnostike të pjesëve të tjera të trupit

R93.0 Gjetje jo-normale gjatë imazherisë diagnostike të kafkës dhe kokës, të paklasifikuara tjetërkund
Përj.:
lezionet që zenë hapësirën intrakraniale (R90.0)
R93.1 Gjetje jo-normale gjatë imazherisë diagnostike të zemrës dhe qarkullimit koronar
Përf.:
Anormale:
 • ekokardiogramë NOS
 • hija e zemrës
R93.2 Gjetje jo-normale gjatë imazherisë diagnostike të mëlçisë dhe traktit biliar
Përf.:
Mosvizualizim i fshikëzës së tëmthit
R93.3 Gjetje jo-normale gjatë imazherisë diagnostike të pjesëve të tjera të traktit tretës
R93.4 Gjetje jo-normale gjatë imazherisë diagnostike të organeve urinare
Përf.:
Defekt në mbushje i:
 • fshikëzës së urinës
 • veshkave
 • uretereve
Përj.:
hipertrofinë e veshkave (N28.8)
R93.5 Gjetje jo-normale gjatë imazherisë diagnostike të zonave të tjera të barkut, përfshi edhe retroperineumin
R93.6 Gjetje jo-normale gjatë imazherisë diagnostike të gjymtyrëve
Përj.:
gjetje anormale në lëkurë dhe indin subkutan (R93.8)
R93.7 Gjetje jo-normale gjatë imazherisë diagnostike të pjesëve të tjera të sistemit muskuloskeletik
Përj.:
gjetje jonormale në imazherinë diagnostike të kafkës (R93.0)
R93.8 Gjetje jo-normale gjatë imazherisë diagnostike të pjesëve të tjera të specifikuara të trupit
Përf.:
Gjetje radiologjike anormale në lëkurë dhe indin e nënlëkurës
Zhvendosje e mediastinit

R94 Rezultate jo-normale të studimeve funksionale

Përf.:
rezultate jo-normale në:
 • studimet me kapje të radionukleideve [radioizotopeve]
 • shintigrafi
R94.0 Rezultate jo-normale të studimeve funksionale të sistemit nervor qendror
Përf.:
Elektroencefalogramë jo-normale [EEG]
R94.1 Rezultate jo-normale të studimeve funksionale të sistemit nervor periferik dhe shqisave të veçanta
Përf.:
Jo-normal/e:
 • elektromiogramë [EMG]
 • elektro-okulogramë [EOG]
 • elektroretinogramë [ERG]
 • përgjigje ndaj stimulimit të nervave
 • potencial vizual i ngacmimit [VEP]
R94.2 Rezultate jo-normale të studimeve të funksionit pulmonar
Përf.:
I reduktuar:
 • kapaciteti ventilator
 • kapaciteti vital
R94.3 Rezultate jo-normale të studimeve të funksionit kardiovaskular
Përf.:
Jo-normale:
 • elektrokardiogramë [ECG][EKG]
 • studime elektrofiziologjike intrakardiake
 • fonokardiogramë
 • vektorkardiogramë
R94.4 Rezultate jo-normale të studimeve të funksionit të veshkës
Përf.:
Test i funksionit renal anormal
R94.5 Rezultate jo-normale të studimeve të funksionit të mëlçisë
R94.6 Rezultate jo-normale të studimeve të funksionit të tiroides
R94.7 Rezultate jo-normale të studimeve të gjendrave endokrine të tjera
Përj.:
rezultat jonormal i testit të tolerancës ndaj glukozës (R73.0)
R94.8 Rezultate jo-normale të studimeve të funksionit të organeve dhe sistemeve të tjera
Përf.:
Anormal/e:
 • shkalla metabolike bazale [BMR]
 • testi funksional i fshikëzës së urinës
 • testi funksional i shpretkës
to top of page