Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli XVIII
Simptoma, shenja dhe të dhëna klinike e laboratorike jonormale, të paklasifikuara tjetërkund
(R00-R99)

Shkaqe të keq-përcaktuara dhe të panjohura të vdekshmërisë
(R95-R99)

Përj.:
vdekje fetale me shkak të paspecifikuar (P95)
vdekje obstetrike NOS (O95)

R95 Sindroma e vdekjes së papritur të foshnjes

R95.0 Sindroma e vdekjes së papritur të foshnjes me përmendje të autopsisë
R95.9 Sindroma e vdekjes së papritur të foshnjes pa përmendje të autopsisë
Përf.:
Sindroma e vdekjes së papritur të foshnjës, e papërcaktuar

R96 Tjetër vdekje e papritur, shkak i panjohur

Përj.:
e menjëhershme:
  • vdekje kardiake, e përshkruar kështu (I46.1)
  • sindroma e vdekjes së papritur të foshnjes (R95.-)
R96.0 Vdekje e menjëhershme
Përf.:
Sindroma e vdekjes së papritur tek i rrituri
Përj.:
vdekjen e papritur me etiologji të panjohur (A00.0-Q99.9, U04.9, V01.0-Y89.9)
R96.1 Vdekje që ndodh brenda 24 orëve nga shpërthimi i simptomave, e pashpjegueshme
Përf.:
Vdekje që vërtetohet se nuk ka qenë e dhunshme ose e menjëhershme, për të cilën asnjë shkak nuk mund të përcaktohet
Vdekje pa shenja sëmundje

R98 Vdekje e pandjekur (e pambikqyrur)

Përf.:
vdekje në rrethana kur trupi i të vdekurit është gjetur dhe asnjë shkak nuk është zbuluar gjetur i vdekur
Found dead

R99 Sëmundje tjetër e paspecifikuar dhe shkaqe të paspecifikuara të vdekshmerisë

Përf.:
vdekje NOS
shkak i panjohur i vdekjes
to top of page